CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to polityka zakładająca, iż przedsiębiorcy, pozyskując znaczne środki materialne, przejmują też na siebie etyczny obowiązek realnej pomocy tym, którzy naprawdę jej potrzebują.Jeszcze niedawno zjawisko to postrzegane było przez krytyków jako element kreowania pozytywnego wizerunku firmy i promowanie przyjaznych haseł. Dziś bezinteresowna pomoc, na jaką decydują się polskie firmy, udowadnia, że CSR to znacznie więcej. Przyjrzyjmy się wybranym przykładom.

NA POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI

Istotną częścią szeroko rozumianej pomocy jest zjawisko wolontariatu, czyli bezpłatnej, dobrowolnej, bezinteresownej i świadomej pracy na rzecz drugiego człowieka, całych społeczności lub innych istot żywych. W minionych latach takimi działaniami legitymowały się przede wszystkich stowarzyszenia i fundacje. Dziś akcje wolontaryjne są inicjowane i prowadzone także przez przedsiębiorców.Doskonałym przykładem jest firma Sage, której pracownicy mogą w trakcie roku przeznaczać aż pięć dni (czyli ok. 2 proc. czasu pracy) na wolontariat. Spółka zachęca ich do korzystania z tej możliwości. Mało tego, osobie poświęcającej na takie działania dzień wolny, gwarantuje się otrzymanie w zamian dodatkowego czasu do wykorzystania w ramach urlopu. Podobnie rzecz wygląda w PZU, gdzie powołano Akademię Liderów Wolontariatu, którzy na poziomie regionalnym prowadzą szkolenia z pomocy potrzebującym i zachęcają pracowników do angażowania się w działania prospołeczne. PKO Bank Polski natomiast pamięta o powstańcach warszawskich. Pracownicy stołecznych oddziałów w ramach programu „PKO bohaterom” przez cały rok wspierają warszawskich kombatantów, przygotowując paczki żywnościowe oraz pomagając w remontach i wyposażaniu mieszkań w niezbędne sprzęty.

BOGATO POD CHOINKĄ

Duże zaangażowanie wykazuje Kompania Piwowarska, która w 2018 roku przeprowadziła remont w Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, chcąc uczcić setną rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych. Kompania zdecydowała się też na dofinansowanie paczek świątecznych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każdy pracownik, który zgłosił chęć udziału w programie Szlachetna Paczka, otrzymał od firmy 100 zł na zakupy. Dzięki temu udało się przygotować prezenty o wartości 250 tys. zł! Z kolei spółka TAURON Polska Energia podarowała w poprzednie święta bożonarodzeniowe 3 tys. audiobooków, które trafiły do szpitali i hospicjów dziecięcych. Nagrania bajek zrealizowane zostały w profesjonalnym studio w ramach programu „Energia dobrych słów”. Do udziału w przygotowaniu materiału zgłosiło się ponad stu pracowników.

Z SZACUNKIEM DLA ŚRODOWISKA

Coraz większa świadomość ekologiczna sprawia, że przedsiębiorstwa chętnie finansują działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Bociany wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna, która zainwestowała w akcję obrączkowania młodych przedstawicieli tego gatunku. W 2018 roku oznaczono w ten sposób aż 605 ptaków. Obrączki umożliwiają monitoring ptasich zwyczajów i tras przelotów. Zebrane w ten sposób dane pozwalają z kolei na planowanie prac związanych z budowaniem lub przenoszeniem bocianich platform. Firma dba ponadto o inne bytujące w tych okolicach ptaki, takie jak jaskółki brzegówki czy pustułki. Grupa prowadzi też działania związane z ochroną bobrów europejskich. Zwierzęta te mieszkają na terenie Elektrowni Dolna Odra. O pszczoły dba ZT „Kruszwica”. W 2011 roku powołano do życia program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. W ramach tego projektu zdołano utworzyć około 70 tys. miejsc, w których owady te mogą znaleźć niezbędne pożywienie. W programie wzięło udział 212 polskich samorządów, które podpisały Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom.

PAMIĘĆ O BRACIACH MNIEJSZYCH

Nie mniej ważna jest pamięć o wszystkich stworzeniach, które nie mają własnego domu. W Enea Operator, spółce Grupy Enea, pod hasłem „Karma wraca”, zebrano i przekazano aż 800 kilogramów pożywienia dla potrzebujących zwierząt. Przeprowadzono również akcję „Pomóż bezdomnym zwierzakom przetrwać zimę”, która pozwoliła na budowę ponad 40 budek dla pozbawionych domu kotów.
W 2018 roku pracownicy Kompanii Piwowarskiej pomogli miejskim schroniskom dla zwierząt w Białymstoku, Poznaniu, Tychach i Tomarynach. Zorganizowana akcja pozwoliła na przeprowadzenie remontów, skonstruowanie bezpiecznych i komfortowych budek oraz zakup karmy. Wśród gatunków potrzebujących wsparcia znajdują się również jeże, o których pamięta TAURON Dystrybucja. Firma zdecydowała się zrealizować program jednego z pracowników, polegający m.in. na budowie domków dla tych sympatycznych zwierzaków. Stworzono już kilka schronisk, w których umieszczane są jeże po rekonwalescencji. Te specjalne budki lokuje się w bezpiecznych i odludnych miejscach na terenie głównych punktów zasilania należących do Tauron.

PKP Intercity w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu angażuje się w wiele inicjatyw organizowanych przez różne fundacje. Od 2017 roku spółka pomaga Fundacji „Dr Clown” w akcji „Pociąg do uśmiechu”. Wolontariusze organizacji, na co dzień „leczący śmiechem” napięcia spowodowane chorobami lub trudną sytuacją życiową, pierwszego dnia wiosny prowadzą animacje i interaktywne zabawy w wybranych pociągach PKP Intercity. Akcja ma przede wszystkim zapoznać pasażerów z „terapią śmiechem”. Kolejną akcją wartą uwagi jest „Kolej na Ciebie – uratuj życie” – prowadzona z Fundacją Grupy PKP oraz ze spółkami z Grupy PKP, Narodowym Centrum Krwi, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, spółką Polonus i Kolejarską Służbą Krwi. Jej celem jest zebranie tak cennego leku, jakim jest krew. Wydarzenie odbywa się w wakacje, a więc w czasie, kiedy w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa brakuje dawców. Podczas trzech edycji akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie” zebrano 256 litrów krwi.

WARTO POMAGAĆ!

Pomagając innym, pomagamy sobie. Coraz większa liczba programów wolontaryjnych prowadzonych przez polskie firmy udowadnia, że nie jest to frazes. Wzrasta też społeczna świadomość w tej materii, dlatego ramię w ramię pomagają dziś i pracodawcy, i pracownicy.