Norwegia nie jest co prawda członkiem Unii Europejskiej, ale – jak większość krajów Wspólnoty oraz Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein – umożliwia polskim obywatelom swobodne przekraczanie swoich granic bez konieczności przechodzenia kontroli celnej. W latach 2009-2014 kraj ten przeznaczył 10 mln euro, które trafiły do Polski w ramach programu współpracy w obszarze Schengen. Dzięki temu wsparciu funkcjonariusze straży granicznej szkolili się w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną. Prowadzone były też m.in. szkolenia z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi czy migracjom grup przestępczych.

10 mln euro – w latach 2009-2014 Norwegia przyznała Polsce w ramach programu współpracy w obszarze Schengen.

Skuteczny i bezpieczny pościg

Jednym z projektów finansowanych z Funduszu norweskiego był ten realizowany przez Ministerstwo Finansów i Służbę Celną. Miał on na celu zwiększenie liczby skutecznych zatrzymań w trakcie pościgów przy minimalizacji zagrożenia. Funkcjonariusze doskonalili technikę kierowania samochodem podczas pościgu, również w trudnych warunkach, uczyli się omijać przeszkody na śliskich nawierzchniach i doskonalili umiejętności jazdy w poślizgu. W specjalnym symulatorze ćwiczyli też zasady zachowania się podczas dachowania auta.

Mimo że funkcjonariusze starają się unikać niepotrzebnego zagrożenia – zwłaszcza dla osób postronnych – muszą być przygotowani na najgorsze. Właśnie dlatego program szkoleń objął również naukę podstawowych zabiegów ratujących życie.

Bezpieczne granice zewnętrzne

Wśród warunków, jakie dane państwo musi spełnić, by przystąpić do strefy Schengen, jest m.in. konieczność wykazania, że służby odpowiadające za bezpieczeństwo są w stanie kontrolować zewnętrzną granicę strefy w imieniu innych państw do niej należących. Taka jest m.in. rola Polski, której wschodnie granice wyznaczają także granice UE i strefy Schengen.

W odpowiedzi na te wymagania Komendy Wojewódzkie Policji w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku i Olsztynie oraz Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji realizowały projekt „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”. Jak czytamy na stronie projektu, „Lubelszczyzna, województwo podlaskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie są euroregionami stanowiącymi wschodnią granicę UE, których położenie geopolityczne sprzyja występowaniu przestępstw o charakterze transgranicznym, a także działaniu zorganizowanych grup przestępczych”. Projekt kosztował ponad 2,1 mln zł, z czego dofinansowanie przekroczyło kwotę 1,82 mln zł. Policjanci uczestniczyli m.in. w konferencjach, szkoleniach z języka angielskiego i rosyjskiego, a także w warsztatach dotyczących poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Ze względu na swoje położenie Polska jest nie tylko państwem, z którego pochodzą ofiary wykorzystywane w innych krajach Europy. To także kraj docelowy dla ofiar, przede wszystkim z krajów Wschodniej Europy i Azji, oraz obszar tranzytu osób ze Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej, zmuszanych do pracy lub prostytucji.

Szkolenia funkcjonariuszy walczących z tym nielegalnym procederem obejmowały m.in. aspekty dotyczące identyfikacji ofiar handlu, problematyki handlu dziećmi, procedur postępowania z ofiarami handlu oraz z ich rodzinami, a także działań profilaktycznych.

Skala tego zjawiska jest stosunkowo mało znana przeciętnemu obywatelowi, dlatego Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadził kampanie informacyjne w mediach, na ulicach polskich miast i w komunikacji miejskiej. Zaktualizowano także stronę internetową Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego, a na bazie doświadczeń – pierwszego w Polsce – mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołano 15 zespołów wojewódzkich. Rozwój i doskonalenie struktur, systemów, wyposażenia technicznego czy zwiększanie umiejętności funkcjonariuszy i pracowników policji oraz straży granicznej to działania, które nie są na co dzień widoczne dla obywateli Polski i innych krajów strefy Schengen. Dzięki 26 zrealizowanym projektom (ostatni zakończył się w kwietniu 2017 roku) dofinansowywanym z Funduszu norweskiego mogą oni jednak znacznie bezpieczniej niż wcześniej podróżować po otwartej i przyjaznej Europie.