Jak podkreślają Dawcy, świadomość, że dzięki ofiarowanej krwi inny człowiek może żyć, daje naturalny impuls do tego, by pomagać częściej, stając się regularnym Krwiodawcą.

Już dziś chwyć za czerwoną nitkę!

Czerwona Nitka stanowi motyw przewodni ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, realizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015–2020” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Celem inicjatywy jest uświadomienie potrzeby oddawania krwi oraz zwiększenie liczby stałych Dawców. Czerwona Nitka to także symbol tego, że wokół nas są ludzie oddający krew i że warto wziąć z nich przykład, czyli dosłownie – „chwycić Czerwoną Nitkę”, tworząc w Polsce sieć osób, które chętnie i regularnie oddają krew, ratując zdrowie i życie innych, zabezpieczając potrzeby szpitali w tym zakresie.

Kiedy krew jest najbardziej potrzebna?

Krew jest potrzebna każdego dnia. Jednak to wakacje są najtrudniejszym czasem. Właśnie wtedy część stałych Dawców, młodzieży szkolnej i studentów, którzy bardzo licznie i chętnie włączają się w honorowe oddawanie krwi, wyjeżdża poza swoje miejsca zamieszkania i nauki, w tym poza granice kraju, co powoduje, że zmniejsza się ilość pobieranej krwi. Wakacje to również czas wzmożonych wypadków drogowych związanych z przemieszczaniem się ludzi. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa wpływa dodatkowo na niższe niż zazwyczaj stany magazynowe Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tym okresie.

Należy pamiętać, że krew jest potrzebna każdego dnia. Ze względu na specyfikę krwi i jej składników nie ma możliwości tworzenia długookresowych zapasów (koncentrat krwinek czerwonych może być przechowywany maksymalnie 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych od 5 do 7 dni).

Stabilność polskiego systemu krwiodawstwa i odpowiednie rezerwy krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich. Jego zapewnienie jest możliwe dzięki nieocenionej pomocy Honorowych Dawców Krwi, którzy w bezinteresowny sposób dzielą się najcenniejszym darem.

Gdzie można oddać krew?

Krew można oddać w 21 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, w Oddziałach Terenowych (130 OT RCKiK i 7 stacji terenowych WCKiK), a także w mobilnych punktach pobierania krwi – tzw. krwiobusach oraz w ramach organizowanych akcji wyjazdowych, podczas których ekipy stacjonarne pobierają krew w wynajętych do tego celu pomieszczeniach (np. szkoły, zakłady pracy). Pamiętajmy, że krew można oddawać w dowolnym centrum krwiodawstwa, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jakiej grupy krew jest najbardziej potrzebna?

Każdej. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej pożądana jest krew grupy zero mająca ujemne Rh (0 RhD-), ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu bez ryzyka odrzucenia przez biorcę. Jednakże jest to jedna z rzadziej występujących grup. Ma ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków. Statystyka ta jest podobna na całym świecie – odsetek takich osób waha się pomiędzy 4 a 9 proc. w różnych społeczeństwach.

Kto może oddawać krew?

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18. do 65. roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, a stan ich zdrowia odpowiada niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, tak by pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla stanu zdrowia zarówno ich, jak i przyszłych biorców. Szczegółowy wywiad prowadzony przed pobraniem krwi wyklucza osoby, które nie mogą oddawać krwi.

Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa trzeba zjeść lekkie, niskotłuszczowe śniadanie, a w ciągu 24 godzin przed pobraniem wypić ok. 2 litrów płynów. Należy wziąć ze sobą dokument tożsamości, najlepiej dowód osobisty.

Czy oddawanie krwi jest bezpieczne?

Oddawanie krwi było i jest bezpieczne. Nie uzależnia i nie zmienia procesu tworzenia krwi w organizmie człowieka. Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz mobilne punkty pobierania krwi są wyposażone w sprzęt jednorazowego użytku. Krew pobierana jest przez profesjonalnie przeszkolony personel, przy użyciu sterylnego sprzętu, co gwarantuje bezpieczeństwo zarówno dla Dawców, jak i biorców. Publiczna służba krwi podejmuje wszelkie działania i środki ostrożności, aby Dawcy i biorcy krwi oraz personel medyczny byli bezpieczni w dobie pandemii koronawirusa. Stosowane są zalecenia sanitarne.

Przed wejściem do CKiK Krwiodawcy mają sprawdzaną temperaturę ciała, dezynfekują dłonie, proszeni są również o wypełnienie ankiety. Pracownicy Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pytają o to, czy kandydat na Dawcę mógł mieć kontakt z osobą zakażoną, czy ma objawy, które mogą sugerować zakażenie. Krwiodawcy proszeni są o zachowanie odpowiedniego dystansu (oprócz ogólnej poczekalni są wyznaczone dodatkowe miejsca oczekiwania z możliwością śledzenia systemu kolejkowego). Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się, wprowadzono możliwość telefonicznego lub internetowego zapisu na konkretny dzień i godzinę wizyty.

Komu potrzebna jest krew i jej składniki?

Są one podawane głównie osobom, u których występują ich niedobory spowodowane utratą dużej ilości krwi, w wyniku np. wypadków komunikacyjnych, w trakcie lub po zabiegach operacyjnych czy też w wyniku zaburzeń krzepnięcia. Ponadto krew jest potrzebna pacjentom po oparzeniach i urazach, a także osobom z chorobami nowotworowymi, w trakcie oraz po chemioterapii.

Krew jest potrzebna każdego dnia

Szpitale codziennie wykonują setki planowych zabiegów oraz skomplikowanych operacji, które wymagają zapewnienia dużych ilości krwi. Podkreślenia wymaga fakt, że średnio jedna na dziesięć osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi.

Przy operacjach kardiochirurgicznych zużywa się ok. sześciu jednostek koncentratu krwinek czerwonych (KKCz, najczęściej stosowanego składnika krwi), podczas operacji z udziałem ofiar wypadków komunikacyjnych konieczne jest zapewnienie około dziesięciu jednostek KKCz, natomiast przy przeszczepieniu wątroby aż około dwudziestu jednostek. Przy czym warto zaznaczyć, że jeden Dawca może oddać jedną jednostkę raz na dwa miesiące w przypadku mężczyzn i raz na trzy miesiące w przypadku kobiet.

Droga dawcy

  1. Rejestracja. Pamiętaj, żeby mieć przy sobie dokument tożsamości.
  2. Ankieta. Przy rejestracji otrzymasz ankietę, która pomoże określić twój stan zdrowia. Odpowiedz na wszystkie pytania rzetelnie i zgodnie z prawdą.
  3. Badanie próbki krwi. Badanie ma na celu sprawdzenie, czy możesz być krwiodawcą.
  4. Rozmowa z lekarzem. Omówienie ankiety, wywiad medyczny i badanie lekarskie.
  5. Pobranie krwi. Zajmie około 10 minut.
  6. Po zabiegu. Odpocznij jeszcze chwilę i odbierz przysługujący ci posiłek.

Kolejowa krew ratuje życie!

Kolejarze, jako jedna z pierwszych grup zawodowych w Polsce, oddawali i oddają krew na ogromną skalę. PKP Intercity, pielęgnując tę piękną i szlachetną tradycję, od lat angażuje się w różne działania społeczne promujące honorowe krwiodawstwo. Od 2017 roku spółka jest partnerem ogólnopolskiej akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie” zainicjowanej przez Fundację Grupy PKP, w której zebrano ok. 257 litrów krwi. Natomiast w czerwcu ubiegłego roku został powołany zespół ds. popularyzacji krwiodawstwa w spółkach kolejowych, którego przedstawicielami są pracownicy przedsiębiorstw skupionych w Grupie PKP. Główne zadanie zespołu polega na cyklicznej organizacji zbiórek krwi w wybranych lokalizacjach oraz na propagowaniu honorowego krwiodawstwa wśród kolejarzy. Efekt tegorocznych działań zespołu w ramach akcji „Kolejowa Krew Ratuje Życie” to zebranie ponad 100 litrów najcenniejszego z leków, a w planach są kolejne jej odsłony i inne inicjatywy.