Historia ukrycia skarbu przenosi odbiorców w jeden z najbardziej dramatycznych okresów w dziejach Europy. We wrześniu 1347 roku dwanaście genueńskich statków handlowych, płynących z Konstantynopola na Sycylię, zawinęło do portu w Mesynie. Wkrótce po ich przybyciu odnotowano pierwsze zachorowania na przywleczoną z rejonu Morza Czarnego śmiertelną chorobę – dżumę dymieniczą. Zaraza, nazwana „czarną śmiercią“ lub „wielką plagą“, ogarnęła w ciągu czterech lat obszar niemal całej Europy, doprowadzając do śmierci trudnej dziś do oszacowania liczby jej mieszkańców. Populacja kontynentu zmniejszyła się o ponad jedną trzecią, a wiele opustoszałych miast nigdy nie odzyskało już dawnej świetności.

Nie znając natury choroby, widziano w niej karę za grzechy, a sprawców szukano wśród społeczności diaspory żydowskiej, którą oskarżano o trucicielstwo wymierzone przeciwko chrześcijanom. Masowe eksterminacje gmin żydowskich przetoczyły się przez Europę, sięgając także Śląska, choć przypadków dżumy tu nie odnotowano. Powszechnie ukrywano wówczas dobra i majątki, licząc na ich odzyskanie po ustaniu prześladowań. Wiele skarbów miało jednak pozostać ukrytych na wieki, a słynne znalezisko ze Środy Śląskiej jest jednym z najważniejszych tak zwanych skarbów czasu „czarnej śmierci“. O nich właśnie można się będzie dowiedzieć, odwiedzając wystawę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

EN

The Średzki Treasure is in the collection of the National Museum in Wrocław, where it is presented every year from October to December. This year’s presentation is entitled, The Średzki Treasure, Times of The Great Plague.

The story of the hidden treasure takes the audience back to one of the most dramatic periods in the history of Europe. In September 1347, twelve Genoese merchant ships sailing from Constantinople to Sicily called at the port of Messina. Soon after their arrival, the first cases of the bubonic plague – a deadly disease brought from the Black Sea region – were noted. The plague, called the ”Black Death” or the ”Great Plague”, spread over almost all of Europe in four years, causing a great many deaths; an exact number of those who died is difficult to estimate today. The continent’s population declined by more than a third, and many deserted cities never regained their former glory.

With the cause of the disease unknown, it was seen as a punishment for the sins of the populace. The people of the Jewish diaspora were suspected of spreading the plague and were accused of poisoning Christians. The extermination, pogroms, of Jewish communities swept across Europe, reaching as far as Silesia, although no cases of plague were recorded here. At that time, goods and estates were hidden in great numbers as many people hoped to recover them after the persecution ended. However, much of the treasure remained hidden for centuries and the famous discovery from Środa Śląska is one of the most important so-called treasures of the time of the ”Black Death”. You can discover these treasures when visiting the exhibition at the National Museum in Wrocław.