Pociągi po przebudowanych obiektach mogą jeździć szybciej, a wzmocnione konstrukcje lepiej służą przewozom towarów.

Składy kursują już po nowej przeprawie nad Bugiem na linii Rail Baltica łączącej Białystok i Warszawę. Docelowo powstaną tam dwa stalowe mosty. Kończy się budowa drugiej przeprawy. Dzięki temu trasą będzie mogło przejechać więcej pociągów niż dotychczas.

W Krakowie trwają ostatnie prace przy budowie mostu kolejowego na linii średnicowej. W mieście zostanie stworzony zespół trzech mostów o nowoczesnej konstrukcji, z czterema torami, którymi pociągi dalekobieżne i aglomeracyjne będą pokonywać Wisłę.

Na trasie Stalowa Wola Rozwadów – Lublin podróżni mogą z góry spoglądać na San podczas przejazdu po zmodernizowanym moście w Kępie Rzeczyckiej. Wzmocniona konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i umożliwia kursowanie większej liczby składów.
Mosty to nie tylko ważne elementy kolejowej infrastruktury. Stanowią także nieodłączną część lokalnego krajobrazu, a często również wiążą się z pamiętnymi wydarzeniami w dziejach regionu. Modernizacje przyczyniają się więc do zachowania historycznego dziedzictwa, powstające nowoczesne konstrukcje pozytywnie wpływają na estetykę otoczenia, a dla pasażerów – oprócz bezpieczeństwa i szybszego dotarcia do celu – przejazd mostem ponad rzeką bywa miłym urozmaiceniem podróży – widok wschodzącego lub zachodzącego słońca odbijającego się w tafli wody… niezapomniany!