Umowa została podpisana w 2018 roku i objęła zakup dwudziestu pojazdów. We wrześniu ub.r. została rozszerzona o dziesięć lokomotyw, po skorzystaniu przez PKP Intercity z prawa opcji. Dzięki temu wartość zamówienia wzrosła do 551,4 mln zł. Zgodnie z umową wszystkie pojazdy trafią do przewoźnika jeszcze w tym roku. Zakup Griffinów jest elementem projektu „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA” i zostanie częściowo sfinansowany ze środków unijnych.

W ramach kontraktu producent jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników PKP Intercity w zakresie obsługi pojazdów. Będzie także świadczył usługi serwisu lokomotyw.

Nowoczesność na torach

Griffiny, czyli lokomotywy elektryczne typu E4DCU (oznaczenie serii EU160), to lokomotywy jednosystemowe, zasilane prądem stałym o natężeniu 3 kV. Są przystosowane do jazdy na polskiej sieci kolejowej z prędkością do 160 km/h. Pojazdy są wyposażone w krajowy system bezpieczeństwa SIFA/SHP/RS oraz europejski system ETCS L2 pozwalający na przesyłanie informacji o sytuacji ruchowej i wskazaniach semaforów do komputera pokładowego pojazdu za pomocą sieci GSM-R. Griffiny mają także własny system diagnostyki pokładowej i skomunikowany z nim centralny system diagnostyczny zlokalizowany poza lokomotywą. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie stanu poszczególnych komponentów oraz analizowanie historii każdego pojazdu.

Nowe lokomotywy wzmocnią naszą flotę. Szybkie i komfortowe połączenia obsługiwane nowym lub zmodernizowanym taborem przyczynią się do dalszego wzrostu popularności naszych usług.

Marek Chraniuk,
Prezes Zarządu PKP Intercity

Podstawowe parametry pojazdu:

  • długość (ze zderzakami): 19,9 m
  • wysokość: 4,195 m
  • szerokość: 3,06 m
  • masa: 78,5 t