Zmyślą o wygodniejszych podróżach i większej dostępności do kolei w Stalowej Woli PKP Polskie Linie Kolejowe SA wybudowały nowy przystanek w dzielnicy Charzewice. To ułatwienie dla mieszkańców, którzy do niedawna korzystali z oddalonego o kilka kilometrów przystanku Pilchów. Nowy przystanek (u zbiegu ulic Ziołowej i Sandomierskiej) oznacza łatwiejsze dojazdy do szkół i pracy oraz możliwość planowania podróży w inne regiony Polski. Na peronie zainstalowano wiaty, ławki, tablice z rozkładami jazdy i czytelne oznakowanie. Ułożono antypoślizgową nawierzchnię ze ścieżkami naprowadzającymi. Pochylnia ułatwia dostanie się na peron osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Obok peronów znajduje się przystanek autobusowy zapewniający dogodne przesiadki do komunikacji miejskiej. Przystanek Stalowa Wola Charzewice powstał w ramach modernizacji linii Stalowa Wola Rozwadów – Lublin.