Umowa dotyczy łącznie 370 liczników – przewoźnik zde­cydował się na dostawę 316 urządzeń, ale zapewnił sobie opcję zwiększenia zlecenia o kolejne 54 sztuki. W takim przypadku wartość kontraktu, w pełni sfinansowanegoze środków własnych PKP Intercity, wzrosłaby do 6,7 mln zł.Liczniki mają zapewnić PKP Intercity m.in. obniżenie kosztów zakupu energii, a pośrednio także przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Najwięcej, bo aż 137 liczników, zostanie zainstalowa­nych w lokomotywach EP07. Urządzenia trafią także m.in. do lokomotyw EU07 i EP09 oraz do wszystkich pojazdów PesaDART i FLIRT3 we flocie PKP Intercity. Urządzenia mają być zamontowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania kontraktu. Ten zakła­da również świadczenie przez firmę SESTO sp. z o.o. usług serwisowo-utrzy­maniowych układów pomiarowo-rozlicze­niowych przez 48 miesięcy od przekazania ich do eksploatacji. Montaż liczników pozwoli PKP Intercity na poprawę efektywności operacyjnej w zakresie gospodarki energetycznej. Otrzymane przez przewoźnika dane o rzeczywistym zużyciu energii pozwolą na zracjonalizowanie jej wykorzystywania, a to oznacza korzyści tak dla spółki,jak i środowiska.